anti burnout cursus

ANTI BURNOUT CURSUS
Genhil heeft op basis van jarenlange ervaring met werken met mensen in een burnout een
ANTI BURNOUT CURSUS (ABC) ontwikkeld.
Een burnout komt niet zomaar uit de lucht vallen maar sluipt er langzaam in. Een burnout komt ook niet alleen maar door hard werken. Er zijn vaak meerdere faktoren, die een rol spelen bij het ontstaan van een burnout. Als een werkne(e)m(st)er in een burnout terecht komt kost dat veel geld voor de werkgever en het is een ellende voor de werkne(e)m(st)er en kan een langerdurende werkverzuim inhouden.
De ABC heeft als doel een burnout te voorkomen. De cursus is erop gericht inzicht te krijgen in het funktioneren op het werk w.b. de factoren die van invloed kunnen zijn op evt. het krijgen van een burnout.
De volgende factoren geven we aandacht aan:
– algemene factoren
– werkfactoren
– privéfactoren
– individuele factoren
De algemene factoren worden in de groep plenair besproken. De werk, privé en individuele factoren komen in subgroepen aan de orde.

Algemene factoren zijn: wat is een burnout, hoe herken je deze, wat zijn de symptomen, wie kan het krijgen, wat geldt voor iedereen om een burnout te voorkomen.
Werkfactoren zijn: werkgerelateerd, zoals werkdruk, over- en onder-belasting, efficientie van werk, verandering van werk/werkplek/leinggevende, organisatie, pauzes, collega´s, werkomgeving, moderne media, sfeer e.d.
Privéfactoren zijn: het gezin, ziekte, kinderen, overlijden, relatie, de sociale omgeving e.d.
Individuele factoren: karakter, perfektionisme, welk streefnivo, lichamelijke gesteldheid, sport, spanningsafbouw, ziekte/handicap, werk/levensstijl, concentratie,psychische gesteldheid e.d.
De cursus houdt zich, daar waar nodig, met de theorie bezig en meer ook niet.
Dan gaat het erom concreet te krijgen wat er bij de cursisten leeft. De benadering(aanpak) is concreet. D.w.z. concrete: oefeningen,concrete verandergedachten,concrete verander gedrag, concrete tips, instelling etc. met de bedoeling anders om te gaan met die negatieve (stress)factoren die van invloed kunnen zijn op een burnout. (door deze te veranderen, te verbeteren, weg te nemen etc.)
De oefeningen zijn dusdanig dat die direkt in de dagelijkse praktijk uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de cursus kunnen ze al direct worden ervaren. Ze zijn handzaam en altijd toe te passen. En ze zijn efficient en leiden ook nog tot een efficientere wijze van werken. Deste minder stress of spanning iemand ervaart, deste beter funktioneert diegene.
De cursus beslaat één, twee, of drie dagen. Als meerdere dagen dan met een tussenperiode van 4 á 5 weken.
Aangeraden wordt altijd ook een follow up dag te boeken na 5 á 6 weken.
Het aantal cursisten is 3 á 12 per cursus. Tot en met 6 cursisten worden door één psycholoog begeleid. Tot en met 12 cursisten worden door twee psychologen begeleid.
De cursus loopt van 8.30 uur tot ong. 17.00 uur. We starten met koffie of thee en om ong. 12.30 uur hebben we een goed verzorgde, lekkere lunch. De dag wordt afgesloten met koffie/thee of iets anders.
De cursus vindt plaats in een eeuwenoude voormalige boerderij. Het plenaire gedeelte speelt zich af in de melkkamer of op de vroegere deel. De lunch vindt plaats op een gedeelte van de deel met een oude bentheimer zandstenenvloer en een eeuwenoude balkenplafond en oude rookkast.
Alleen de rust op het oude erve doet iedereen al goed en dat is al een reden waarom we de cursus niet elders gegeven. Bij goed weer wordt de cursus geheel of gedeeltelijk buiten gehouden.
De privacy van de cursisten wordt gewaarborgd.
Als werkgever kan het in uw interesse zijn, uw voordeel te doen uit de bevindingen van de cursusleiders. Bijv. aanbevelingen t.a.v. werk en omstandigheden, organisatie, inrichtingwerkplek etc. Deze zijn we graag bereid u te doen toekomen. Echter dit dient vooraf duidelijk te zijn voor de cursisten en dat ze er mee instemmen. Privacy gevoeligheden kunnen dan worden uitgesloten van een rapportage.
Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u weten wat de kosten zijn, neemt u dan vrijblijvend kontakt met ons op. De kosten zijn in vergelijk met kosten van uitval van een werknemer miniem.
Bij boekingen van meerdere dagen hanteren we een korting, omdat wij en u minder werk hebben.

 

Deutsch