Workshops

Workshops

Genhil organiseert workshops waarbij psychologische kennis wordt uitgewisseld en ervaren.

Managers, artsen, specialisten, verpleegkundigen, onderwijzers, advocaten, politiemensen,
maatschappelijk werkenden, mediators, cursusleiders, allemaal mensen die in aanraking komen met mensen……… etc. etc.

Deze mensen komen in aanraking met mensen waarmee: een gesprek gevoerd wordt,  samengewerkt wordt,  een probleem opgelost wordt, kennisoverdracht plaatsvindt, etc. etc.

Een goede communicatie/gespreksvoering met daarbij specifieke psychologisch inzicht en kennis geeft een verrijking. Hierdoor gaat het gesprek beter verlopen, wordt het probleem beter opgelost, wordt het probleem sneller en efficienter aangepakt, er ontstaat minder ergernis, het begrip vergroot, etc. etc.

Wij stemmen de workshop af op de wensen en de mensen van het bedrijf, organisatie, groep, etc.

Ook de workshops vinden plaats op

Erve het Holzik

terug naar home