oudere werknemers

DE OUDERE WERKNEMER
De pensioen leeftijd gaat naar 67, dus langer werken en voor veel oudere werknemers is dat een probleem.
Hoe moet dat? Kan ik dat? Niet zo als het nu gaat! Ik wil nog wel wat doen maar anders!
Werkgevers stellen zich ook vragen. Hoe motiveer ik mijn oudere werknemer, hoe efficient is die nog? Zit er nog tempo is? Hoe zit het met uitval door ziekte?
Deze en nog veel meer vragen doemen op bij een langere werkzame leven dan gedacht.
GENHIL wil deze vragen inventariseren en wat nog beter is ook werken aan het oplossen van de opgeworpen problemen.
Dit vereist van zowel de werknemer als de werkgever een inspanning.
GENHIL zoekt een manier voor de werknemer om de motivatie te vinden, toch efficient te zijn met eventueel verminderde energie, energieweglekkende aktiviteiten moeten geinventariseerd en dan gedicht worden.
Met soms kleine logische maar ongedachte veranderingen zijn grote veranderingen te bereiken.
De werkgever biedt de oudere werknemer de gelegenheid hieraan te werken in een dag om de weg tot een zo goed mogelijk doorwerken na de 65ste te bereiken.
De werknemer besteedt die dag om duidelijk te krijgen wat er moet gebeuren en wat er bij de werknemer moet veranderen om na de 65ste zo efficient en gemotiveerd mogelijk te werken.
GENHIL verzorgt die dag. Zo veel mogelijke kanten van het werk worden bekeken en beoordeelt op efficientie, motivatie, sterktes en zwaktes. De stijl van de werknemer komt aan bod. De oudere werknemer is al gevormd en heeft zijn eigen werkwijze, waar heeft het aanpassing nodig en hoe? Zonder dat dat leidt tot weerstand en dus porblemen en dan bijv tot minder efficientie of zelfs verzuim. Niemand is hierbij gebaat en het kost veel geld.
De werknemer krijgt tools aangereikt om zo goed mogelijk verder te kunnen werken.
De werkgever wordt gevraagd dit dan te faciliteren.
Beide partijen worden gevraagd hieraan mee te werken
Welke werkzaamheden kan de werknemer nog doen en bij welke lekt de energie weg en lukt het niet meer. Wat zijn de belemmerende factoren voor een goed funktioneren.
Zijn er aanpassingen nodig bijv w.b. opleiding bij- en na scholing. Er kunnen kennishiaten zijn wat een belemmering kan zijn in goed verder funktineren. Van belang is deze hiaten boven tafel te krijgen.
Oudere werknemers worden gekonfronteerd met vrienden en bekenden en familieleden die met pensioen gaan en hoe gaat de werknemer daarmee om.
Vele faktoren die van invloed zijn worden hier in een dag voor de oudere werknemer besproken en getracht een oplossing te bieden.
Genhil werkt concreet en inzichtelijk zodat datgene wat aan de orde komt ook omgezet en direkt beleefd kan worden. Hierdoor kan de werknemer het ook meteen omzetten in de dagelijkse praktijk.
De dag begint om 08.30 uur met ontvangst in de vroegere melkkamer met koffie en thee. Om 12.30 uur is er een lekkere lunch en de dag eindigt ca. 17.00 uur met koffie, thee of iets anders.
De groep kan bestaan uit 3 t/m 12 deelnemers en wordt begeleid door GZ psychologen die al meer dan 25 jaar in het vak zitten.
Heeft u verdere vragen of wilt u de kosten weten, dan kun u ons altijd bellen of mailen.
Juridische en bedrijfstechnische aspecten zijn niet onze competentie┬┤s.